Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-149855-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Thuế, kho bạc
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ hợp lệ tại phòng Tài nguyên & Môi trường vào các ngày trong tuần (viết giấy biên nhận hồ sơ)
Bước 2: Phòng Tài nguyên môi trường kiểm tra hồ sơ và chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập trích lục, trích đo và chuyển số liệu địa chính cho cơ quan thuế.
Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế tại Kho bạc nhà nước.
Phòng Tài nguyên & Môi trường lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nhận Quyết định & Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại phòng 01 cửa – Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất và nộp lệ phí địa chính (Khi đi mang theo giấy biên nhận hồ sơ)
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu
Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho chuyển mục đích sử dụng đất của huyện, thành phố trên địa điểm đã được xác định (bản chính)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, trích lục bản đồ khu đất; (bản chính)
Quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng theo mục đích sử dụng mới; (bản chính)
Tờ khai lệ phí trước bạ. Mẫu số 01-05/LPTB
Tờ khai tiền sử dụng đất. Mẫu số 01-05/TSDĐ
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ. Mẫu số 01-05/LPTB
Tải về
Tờ khai tiền sử dụng đất. Mẫu số 01-05/TSDĐ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 25.000 đồng/giấy (đối với khu vực không thuộc nội thành thì được miễn)

0
21