Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-150748-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận đơn xin thuê đất nông nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Bước 2: Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đầy đủ thủ tục nhận /không đủ thủ tục đề nghị hộ gia đình hoặc cá nhân bổ sung).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: Cá nhân đến nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận & trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và nộp lệ phí.
Thời gian giao trả: Các ngày làm việc trong tuần.
Đơn xin xác nhận nhà ở để làm thủ tục đăng ký nhân, hộ khẩu (mẫu do công an cung cấp)
Bản sao Chứng minh nhân dân của người yêu cầu xác nhận
Các giấy tờ khác có liên quan để thực hiện việc xác nhận(theo Khoản 1,2 Điều 50 Luật Đất Đai năm 2003)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin xác nhận nhà ở để làm thủ tục đăng ký nhân, hộ khẩu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xác nhận 10.000 đồng/hồ sơ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đơn xin xác nhận nhà ở để làm thủ tục đăng ký nhân, hộ khẩu - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-150748-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp, Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
7