Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-150788-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Thuê, kho bạc
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận 01 cửa Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố
Bước 2: Văn phòng kiểm tra hồ sơ, vào sổ tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ đủ điều kiện, yêu cầu bổ sung đối với trường hợp không đủ điều kiện. Viết giấy biên nhận
Bước 3: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất chuyển hồ sơ, giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lên Phòng Tài nguyên môi trường huyện, thành phố
Bước 4: Phòng Tài nguyên môi trường trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ký Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Bước 5: Phòng Tài nguyên môi trường chuyển hồ sơ và Giấy chứng nhận đã ký cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố
Bước 6: Hộ gia đình, cá nhân nhận giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại bộ phận 01 cửa Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất và nộp phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận (khi đi mang theo giấy biên nhận
Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu
Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 20.000đ/lần (Đối với khu vực không thuộc nội thành: 10.000/lần)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22