Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-152867-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu giao lại đất trong Khu kinh tế Nhơn Hội (ngoài các Khu công nghiệp) nộp đủ hồ sơ xin giao lại đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Bước 2: Nếu từ chối giao đất thì Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định sẽ có văn bản trả lời cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu giao lại đất biết; Nếu chấp nhận giao đất thì Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định sẽ có thông báo cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu giao lại đất biết để thực hiện các khoản nghĩa vụ tài chính và mời hộ gia đình, cá nhân đến bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành các khoản nghĩa vụ tài chính
Đơn xin giao lại đất
Dự án đầu tư đối với tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư với tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư
Các giấy tờ về sử dụng đất khác theo quy định của pháp luật về đất đai
Tờ khai nộp tiền sử dụng đất, Tờ khai nộp tiền lệ phí trước bạ
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao lại đất- Mẫu số 05a/ĐĐ
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (Mẫu số 01-05/LPTB)
Tải về
Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 03-05/TSDĐ )
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí Trích lục bản đồ địa chính 10.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao lại đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong Khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-152867-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32