Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-155293-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận 1 cửa, phòng Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ các huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hướng dẫn người đại diện Hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của văn phòng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thời gian tiếp nhận: trong giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ chủ nhật)
Công chức bộ phận một cửa tiếp nhận và xem xét hồ sơ.
- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại.
Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính-Kế hoạch giải quyết.
Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài chính-Kế hoạch trả kết quả cho bộ phận một cửa. Người đại diện cho Hợp tác xã cầm giấy biên nhận đến bộ phận 1 cửa, phòng Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả
Thông báo về đăng ký kinh doanh (theo mẫu HTXTB -2)
Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc sửa đổi Điều lệ hợp tác xã
Quyết định của Ban Quản trị về việc sửa đổi Điều lệ hợp tác xã
Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về đăng ký kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-155293-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
32