Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-155313-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân các thị trấn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân các thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại Bộ phận 1 cửa Ủy ban nhân dân các thị trấn, lấy phiếu biên nhận có ghi rõ ngày nhận và ngày hẹn trả kết quả
Bước 2: Bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ cho cán bộ Địa chính - Xây dựng xem xét, giải quyết
Bước 3: Cán bộ Địa chính - Xây dựng tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị trấn tiến hành cấp giấy phép xây dựng, sau đó chuyển lại cho Bộ phận 1 cửa
Bước 4: Cá nhân nộp phí và nhận Giấy phép xây dựng tại Bộ phận 1 cửa Ủy ban nhân dân các thị trấn
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu, 01 bản chính
Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
02 bộ hồ sơ thiết kế (khổ A3) thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng); đối với công trình xây dựng dọc theo các trục đường cảnh quan của thành phố đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận, thiết kế kiến trúc công trình phải do kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề, thiết kế
Hồ sơ khảo sát xây dựng: Đối với công trình nhà ở tư nhân từ 04 tầng trở lên phải có hồ sơ khảo sát địa chất công trình (trừ nhà 04 tầng ở khu vực dân cư cũ, có thể lấy số liệu khảo sát của các công trình lân cận)
Số bộ hồ sơ: 03 bộ. (01 bộ gốc + 02 bộ chứng thực)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 50.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (áp dụng tại các thị trấn được Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phân cấp) - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-155313-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30