Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-155366-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường/xã/thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phường/xã/thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời gian nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân có yêu cầu đăng ký lại việc sinh nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường/ xã vào các buổi làm việc trong tuần
Bước 2: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, cán bộ tiếp nhận sẽ giao giấy biên nhận cho công dân.
Cán bộ phụ trách công tác Hộ tịch của Ủy ban nhân dân phường/ xã căn cứ vào tờ khai đăng ký lại để ghi nội dung vào bản chính Giấy khai sinh, trình lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường/ xã ký giấy khai sinh cho công dân.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ cán bộ phụ trách công tác Hộ tịch của Ủy ban nhân dân phường/ xã hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Thời hạn giải quyết được tính lại kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 3: Công dân mang giấy biên nhận đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Nguời có yêu cầu đăng ký lại khai sinh phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch. Nếu không đến được thì có thể uỷ quyền cho người khác làm thay. Việc uỷ quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được uỷ quyền là ông bà, cha, mẹ, con, vợ , chồng, anh, chị, em ruột của người uỷ quyền thì không cần phải có văn bản uỷ quyền.
- Bản chính giấy khai sinh, sổ lưu hộ tịch không còn, bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
- Trong trường hợp đăng ký lại khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã, phường không phải là nơi đương sự đăng ký hộ tịch trước đây thì tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi đã đăng ký hộ tịch về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.
Bản chính hoặc bản sao Giấy khai sinh hợp lệ trước đây (nếu có)
Tờ khai theo mẫu quy định
Xuất trình các loại giấy tờ:
+ Chứng minh nhân dân của người đề nghị đăng ký khai sinh.
+ Sổ hộ khẩu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại khai sinh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc sinh (Việc sinh đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại) - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-155366-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
40