Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-155632-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm nhưng không quá 2 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực Bản sao từ bản chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn vào các ngày làm việc trong tuần. Người có yêu cầu Chứng thực giấy uỷ quyền phải xuất trình các giấy tờ liên quan đến nhân thân của người uỷ quyền và giấy tờ liên quan đến nội dung uỷ quyền cho cán bộ Tư pháp-Hộ tịch kiểm tra, đối chiếu
Bước 2: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, cán bộ tư pháp tiếp nhận hồ sơ, viết Giấy biên nhận.
Trong trường hợp kê khai chưa đúng hoặc chưa đầy đủ thì cán bộ tư pháp hướng dẫn công dân kê khai lại, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.
Bước 3: Công dân mang giấy biên nhận đến ký vào văn bản và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Bản chính phải do cơ quan thẩm quyền cấp, các giấy tờ do cá nhân tự lập phải có xác nhận, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản chính không bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc bị hư hỏng, củ nát không thể xác định rõ nội dung.
- Bản chính được phép phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc được sao theo qui định của pháp luật.
Phiếu yêu cầu chứng thực
Bản chính của loại văn bản, giấy tờ cần chứng thực
Bản sao cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính Không quá 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [99]
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Định
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Định
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Bình Định
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh - Bình Định
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Bình Định
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Bình Định
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh - Bình Định
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Bình Định
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Bình Định
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh - Bình Định
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ - Bình Định
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp - Bình Định
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh - Bình Định
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư - Bình Định
Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư - Bình Định
Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ - Bình Định
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng - Bình Định
Gia hạn Giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Bình Định
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết - Bình Định
Cấp Giấy phép xây dựng công trình - Bình Định
Cấp giấy phép xây dựng tạm - Bình Định
Xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường - Bình Định
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - Bình Định
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí - Bình Định
Cấp Giấy phép trưng bày tủ thông tin - Bình Định
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh - Bình Định
Cấp giấy phép hoạt động in - Bình Định
Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm - Bình Định
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài - Bình Định
Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã - Bình Định
Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Bình Định
Đăng ký thiết bị ngành in - Bình Định
Cấp hoặc sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Bình Định
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Bình Định
Cấp giấy phép bưu chính - Bình Định
Thẩm định hồ sơ mời thầu - Bình Định
Cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài - Bình Định
Cấp giấy phép xuất bản Bản tin - Bình Định
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng - Bình Định
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2) - Bình Định
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - Bình Định
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu - Bình Định
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông - Bình Định
Cấp Giấy phép liên vận Việt-Lào đối với phương tiện vận tải thương mại (có kinh doanh vận tải)- Bình Định
Cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoạt động trên mạng lưới đường bộ trong phạm vi địa phương quản lý - Bình Định
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý - Bình Định
Đổi giấy phép lái xe của ngành Công an cấp tại địa phương - Bình Định
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ - Bình Định
Chấp thuận hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất thuộc làng nghề trên địa bàn tỉnh tham dự hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài - Bình Định
Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Bình Định
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu - Bình Định
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu - Bình Định
Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Bình Định
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Bình Định
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Bình Định
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Bình Định
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Bình Định
Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, tại địa phương do cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài tổ chức - Bình Định
Cấp giấy phép Triển lãm mỹ thuật tại địa phương, khu vực, do cơ quan Trung ương, tổ chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bình Định
Cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương đi triển lãm tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện - Bình Định
Cấp phép triển lãm ảnh tại địa phương do cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài tổ chức - Bình Định
Cấp giấy phép đưa ảnh từ địa phương đi triển lãm, thi, liên hoan tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện - Bình Định
Giấy phép xây dựng theo giai đoạn - Bình Định
Cấp Giấy phép xây dựng cho dự án - Bình Định
Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo - Bình Định
Cấp Giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp xây dựng mới - Bình Định
Cấp giấy phép xây dựng tạm - Bình Định
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi cơ quan quyết định thành lập (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ - Bình Định
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ - Bình Định
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ - Bình Định
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Bình Định
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Bình Định
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học và công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh - Bình Định
Cấp giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài - Bình Định
Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài - Bình Định
Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh - Bình Định
Thẩm định hồ sơ Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Bình Định
Giấy phép thăm dò khoáng sản - Bình Định
Cấp lại giấy phép thăm dò đối với trường hợp Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Bình Định
Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản - Bình Định
Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản - Bình Định
Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò khoáng sản - Bình Định
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản - Bình Định
Cấp lại giấy phép khai thác đối với trường hợp Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản - Bình Định
Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản - Bình Định
Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Bình Định
Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Bình Định
Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Bình Định
Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ - Bình Định
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Bình Định
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất - Bình Định
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất - Bình Định
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt - Bình Định
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Bình Định
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Bình Định
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Bình Định
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Bình Định
Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương - Bình Dương
Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0.4kV tại địa phương - Bình Dương
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính (trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt) - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-155632-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28