Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-188670-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
- Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ được xác định là hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: • Báo cáo kết quả thẩm định Hồ sơ mời thầu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư các dự án, hạng mục đầu tư thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp tại Sở Thông tin và Truyền thông, vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày Lễ, Tết).
+ Buổi sáng: Từ 08h00 đến 11h00
+ Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30
Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập báo cáo thẩm định
Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông hoàn trả kết quả thẩm định cho Chủ đầu tư
Tờ trình/Công văn của Chủ đầu tư đề nghị thẩm định hồ sơ mời thầu
Quyết định phê duyệt đầu tư dự án, hạng mục của cấp có thẩm quyền (bản sao)
Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình không phải lập dự án (bản sao)
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu của cấp có thẩm quyền (bản sao)
Dự toán của hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được cấp thẩm quyền phê duyệt
Dự thảo hồ sơ mời thầu
Số bộ hồ sơ: 01 bộ bản chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ mời thầu - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-188670-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
42