Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-214544-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (đối với trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng không thể sử dụng được) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Sở Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn.
- Thời gian nhận hồ sơ: Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định)
+ Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30
+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp hồ sơ trình UBND tỉnh ký quyết định
Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT nhận giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (mẫu số 02đ)
Giấy phép đã bị rách nát, hư hỏng
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (phụ lục số 02đ-HNK)
Tải về
Văn bản công bố thủ tục
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-214544-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26