Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-225077-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian chuyển thông tin địa chính sang cơ quan Thuế; thời gian đơn vị thực hiện nghĩa vụ tài chính; thời gian trích lục, trích đo thửa đất: không quá 10 ngày; thời gian lấy ý kiến các cơ quan có liên quan: 05 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định - Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Thời gian nhận hồ sơ: Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định)
+ Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30
+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị
Bước 3: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bình Định tiến hành thẩm tra đo đạc, chuyển thông tin địa chính xác định nghĩa vụ tài chính
Bước 4: Tiếp nhận và thông báo người sử dụng đất đến tại Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh nhận thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (nếu có); Văn phòng tiến hành viết giấy chứng nhận trình Giám đốc Sở ký
Bước 5: Người sử dụng đất đến phòng Tài vụ - Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh nộp phí, lệ phí
Bước 6: Người sử dụng đất đến tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định - Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn nhận giấy chứng nhận (khi đi mang theo giấy biên nhận hồ sơ)
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu 01/ĐK-GCN thông tư 17/2009/TT-BTNMT)
Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các Điều 49, 51, 53 và 55 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP); Điều 36 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi là Nghị định số 69/2009/NĐ-CP)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Tổ chức trong nước) Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam) (Quy định tại điểm đ và điểm e Điều 4 của Thông tư 17/2009/TT-BTNMT)
Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có)
Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có).
02 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu 01/LPTB Thông tư 28/2011/TT-BTC)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tự rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận về QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận 500.000đồng/450.000đồng (nội thành/ngoại thành)
Phí thẩm định hồ sơ Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng
Phí trích đo, trích lục địa chính Mức thu theo từng trường hợp cụ thể
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-225077-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
27