Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-083824-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Chi cục Thuế huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã để nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) và được hướng dẫn để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn (và đóng phí lệ phí nếu có)
Bước 3: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nhận thông báo về thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đến Kho bạc Nhà nước đóng tiền theo thông báo đã nhận. Nộp lại biên lai nộp tiền cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Bước 4: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nhận, nhận kết quả giải quyết
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có)
Sơ đồ trích đo hoặc trích thửa đất
Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)
Giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính theo qui định (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đối với các phường 15.000/lần
Đối với khu vực khác 7.500/lần
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại xã, thị trấn - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-083824-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19