Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-084710-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu đăng ký lại việc sinh đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân Cấp xã để lấy mẫu đơn
Bước 2: Sau khi điền đầy đủ các thông tin vào mẫu đơn và hoàn tất các thủ tục theo phần phần hồ sơ; tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân Cấp xã; Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ ghi biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn chỉnh.
Bước 3: Đến ngày trả kết quả theo biên nhận; công dân đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân Cấp xã để nhận kết quả
Tờ khai đăng ký lại việc sinh (trong trường hợp đăng ký lại việc sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải nơi đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, thì tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh về việc đã đăng ký, trừ trường hợp xuất trình được bản sao giấy khai sinh đã cấp hợp lệ trước đây); (theo mẫu)
Xuất trình chứng minh nhân dân của người đi đăng ký lại việc sinh và sổ hộ khẩu, chứng nhận kết hôn của cha, mẹ (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc sinh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc sinh - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-084710-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
15