Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-084825-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có yêu cầu chứng thực bản sao các loại giấy tờ chuẩn bị đầy đủ các thủ tục theo thành phần hồ sơ; đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ
- Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ tiếp nhận và hẹn trả kết quả.
- Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn chỉnh.
Bước 2: Đến hẹn trả kết quả; công dân đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả
Giấy tờ, văn bản cần chứng thực (bản chính để đối chiếu)
Bản photo các giấy tờ, văn bản cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 2.000 đồng/1 trang. Từ trang thứ 3 mỗi trang không quá 1.000 đồng/trang. Tối đa không quá 100.000đ đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [253]
Cấp bản sao văn bản công chứng - Bình Dương
Cấp chứng chỉ định giá bất động sản - Bình Dương
Cấp giấy chứng nhận chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hoạt động Khoa học Công nghệ - Bình Dương
Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có giấy chứng nhận đối với tổ chức - Bình Dương
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp hợp thửa đất, tách thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Dương
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao - Bình Dương
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp - Bình Dương
Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương - Bình Dương
Cấp giấy phép in gia công sản phẩm không phải là xuất bản phẩm cho nước ngoài - Bình Dương
Cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin - Bình Dương
Cấp giấy thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập tổ chức hoạt động Khoa học công nghệ - Bình Dương
Cấp phép lắp đặt và sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh TVRO - Bình Dương
Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Dương
Cấy lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp - Bình Dương
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần - Bình Dương
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành Công ty cổ phần - Bình Dương
Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có từ hai chủ sở hữu trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Dương
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Dương
Cử tuyển vào Đại học, Cao đẳng đối với học sinh người dân tộc thiểu số - Bình Dương
Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất - Bình Dương
Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh (VPĐD/CN) của thương nhân nước ngoài đặt trong các khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương
Giải quyết đơn, thư tố cáo thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ - Bình Dương
Giao đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Bình Dương
Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Bình Dương
Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh - Bình Dương
Hợp nhất các công ty cổ phần - Bình Dương
Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Dương
Ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản - Bình Dương
Phê duyệt dự án phát triển nhà ở thương mại - Bình Dương
Sáp nhập các công ty cổ phần - Bình Dương
Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Dương
Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế) - Bình Dương
Tách công ty cổ phần - Bình Dương
Tách công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Dương
Tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất của người sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Dương
Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư - Bình Dương
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính Phủ gắn với thành lập chi nhánh - Bình Dương
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp - Bình Dương
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh - Bình Dương
Thẩm định các dự án phát triển nhà ở - Bình Dương
Thẩm định hồ sơ và đề nghị Bộ cấp, đổi Thẻ nhà báo - Bình Dương
Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ cấp giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp - Bình Dương
Chia công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Dương
Thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học ngoài công lập - Bình Dương
Sáp nhập các công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Sáp nhập các công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Dương
Tách công ty cổ phần - Bình Dương
Tách Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Tách công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Dương
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty cổ phần - Bình Dương
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bình Dương
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Dương
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty hợp danh - Bình Dương
Thông báo tạm ngừng kinh doanh - Bình Dương
Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần - Bình Dương
Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bình Dương
Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Dương
Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần - Bình Dương
Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bình Dương
Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty hợp danh - Bình Dương
Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bình Dương
Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Dương
Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Dương
Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đối với công ty cổ phần - Bình Dương
Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư - Bình Dương
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore gắn với thành lập công ty cổ phần (áp dụng cho dự án có quy mô dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Dương
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore gắn với thành lập công ty hợp danh (áp dụng cho dự án có quy mô dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Dương
Xác nhận hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương
Xác nhận hợp đồng thuê lại đất trong các khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương
Tuyển dụng viên chức - Bình Dương
Thực hiện việc bán đấu giá tài sản - Bình Dương
Xác nhận việc chấp hành pháp luật đất đai - Bình Dương
Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Dương
Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Dương
Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Dương
Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp - Bình Dương
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Dương
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Dương
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Dương
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Dương
Đăng ký góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Dương
Đăng ký mua, bán tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Dương
Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất với đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Bình Dương
Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Bình Dương
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Dương
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng góp vốn cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Dương
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Dương
Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư - Bình Dương
Đăng ký lại doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn - Bình Dương
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Dương
Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bình Dương
Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Dương
Đăng ký thành lập Doanh nghiệp đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bình Dương
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Đăng ký thay đổi , bổ sung ngành nghề kinh doanh và mục tiêu dự án - Bình Dương
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bình Dương
Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật - Bình Dương
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Dương
Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức - Bình Dương
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Dương
Đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp với điều kiện không làm thay đổi chức năng sử dụng đất và cơ cấu quy hoạch trong các khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương
Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc (bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở từ 2006 trở về trước) - Bình Dương
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênTrường hợp: thay đổi do chuyển nhượng phần vốn góp - Bình Dương
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bình Dương
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Dương
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần - Bình Dương
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần - Bình Dương
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân - Bình Dương
Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần - Bình Dương
Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bình Dương
Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Dương
Đăng ký tăng vốn điều lệ - Bình Dương
Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất - Bình Dương
Đăng ký thành lập Doanh gnhiệp đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Dương
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần - Bình Dương
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Dương
Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần - Bình Dương
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh - Bình Dương
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Dương
Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần - Bình Dương
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty cổ phần - Bình Dương
Điều chỉnh văn bằng chứng chỉ (tốt nghiệp Phổ thông trung học) do có nhiều khai sinh khác nhau - Bình Dương
Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do lập hồ sơ thi sai - Bình Dương
Đóng dấu nổi trên văn bằng, chứng chỉ (Bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học) - Bình Dương
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Trường hợp: thay đổi thành viên do thừa kế - Bình Dương
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp và địa điểm thực hiện dự án đầu tư - Bình Dương
Đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ đối với công ty hợp danh - Bình Dương
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bình Dương
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần - Bình Dương
Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh - Bình Dương
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần - Bình Dương
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ đối với tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí - Bình Dương
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của chi nhánh và mục tiêu của dự án - Bình Dương
Đăng ký đổi tên chi nhánh - Bình Dương
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh - Bình Dương
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần - Bình Dương
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh - Bình Dương
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bình Dương
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Dương
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã tại sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương - Bình Dương
Đăng ký thành lập Hợp tác xã - Bình Dương
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần - Bình Dương
Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bình Dương
Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Dương
Tiếp nhận giáo viên tỉnh khác - Bình Dương
Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức - Bình Dương
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh - Bình Dương
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bình Dương
Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo - Bình Dương
Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với tổ chức trong khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương
Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty cổ phần - Bình Dương
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh - Bình Dương
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh - Bình Dương
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bình Dương
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Dương
Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh - Bình Dương
Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ, bổ sung nội dung đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ - Bình Dương
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí - Bình Dương
Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí - Bình Dương
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty hợp danh - Bình Dương
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Dương
Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh - Bình Dương
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh - Bình Dương
Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty cổ phần - Bình Dương
Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh - Bình Dương
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp - Bình Dương
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế) - Bình Dương
Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Bình Dương
Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp thay đổi trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác) - Bình Dương
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh (VPĐD/CN) của thương nhân nước ngoài đặt trong các khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương
Bổ sung xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống đã được chấp thuận - Bình Dương
Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô - Bình Dương
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký biển số đối với xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý - Bình Dương
Chuyển nhượng dự án đầu tư - Bình Dương
Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành Công ty cổ phần - Bình Dương
Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Dương
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh - Bình Dương
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Bình Dương
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Bình Dương
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh - Bình Dương
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp - Bình Dương
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Dương
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Dương
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Dương
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Dương
Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư - Bình Dương
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập công ty hợp danh - Bình Dương
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức - Bình Dương
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại khu công nghiệp Việt Nam-Singapore đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty hợp danh - Bình Dương
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại khu công nghiệp Việt Nam-Singapore đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Dương
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại khu công nghiệp Việt Nam-Singapore đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức - Bình Dương
Thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại khu công nghiệp Việt Nam-Singapore đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân - Bình Dương
Đăng ký đầu tư đới với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Dương
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (áp dụng cho dự án có quy mô dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Dương
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân (áp dụng cho dự án có quy mô dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Dương
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore gắn với thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức (áp dụng cho dự án có quy mô dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Dương
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư) - Bình Dương
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn liền với thành lập chi nhánh (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Bình Dương
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư - Bình Dương
Chuyển đi đối với học sinh trong huyện - Bình Dương
Chuyển đi đối với học sinh ngoài huyện, ngoài tỉnh - Bình Dương
Điều chỉnh đơn giá thuê đất - Bình Dương
Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất - Bình Dương
Cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký - Bình Dương
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - Bình Dương
Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi - Bình Dương
Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý - Bình Dương
Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý - Bình Dương
Khiếu nại về việc từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý, không thực hiện trợ giúp pháp lý, thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý - Bình Dương
Khiếu nại đối với Quyết định giải quyết khiếu nại về việc từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý, không thực hiện trợ giúp pháp lý, thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước - Bình Dương
Ký kết hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý - Bình Dương
Thay đổi, bổ sung Hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý - Bình Dương
Chấm dứt Hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý - Bình Dương
Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật - Bình Dương
Cử Trợ giúp viên pháp lý/Luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng - Bình Dương
Cử Trợ giúp viên pháp lý/Luật sư cộng tác viên thực hiện đại diện ngoài tố tụng - Bình Dương
Cử Trợ giúp viên pháp lý/Luật sư cộng tác viên tham gia hòa giải - Bình Dương
Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý - Bình Dương
Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước khác - Bình Dương
Kiến nghị về việc giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý - Bình Dương
Cử Trợ giúp viên pháp lý/Luật sư cộng tác viên tham gia quá trình giải quyết khiếu nại - Bình Dương
Đăng ký nuôi con nuôi trong nước - Bình Dương
Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất - Bình Dương
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Bình Dương
Cấp Giấy chứng nhận cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Bình Dương
Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận - Bình Dương
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở - Bình Dương
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp) - Bình Dương
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận - Bình Dương
Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Bình Dương
Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - Bình Dương
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư - Bình Dương
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ - Bình Dương
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng - Bình Dương
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng Tiếng Việt - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-084825-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18