Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-084831-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực chữ ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có yêu cầu chứng thực chữ ký chuẩn bị đầy đủ các thủ tục theo thành phần hồ sơ; đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ
- Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ tiếp nhận và hẹn trả kết quả.
- Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn chỉnh
Bước 2: Đến hẹn trả kết quả; công dân đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả
Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác (đối chiếu)
Giấy tờ, văn bản cần chứng thực chữ ký
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng thực chữ ký 10.000 đồng/trường hợp

0
23