Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-084906-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp, Ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Đơn đề nghị vay vốn được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân có yêu cầu xác nhận giấy đề nghị vay vốn đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ được tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày
Bước 2: Cá nhân nhận lại kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của Ngân hàng
Hộ khẩu (bản chính để đối chiếu)
Các giấy tờ chứng minh thế chấp để vay vốn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đơn đề nghị vay vốn - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-084906-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp, Ngân hàng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25