Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-084926-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách, Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân có nhu cầu xin xác nhận Đơn đề nghị chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, lão thành cách mạng người họat động kháng chiến bị địch bắt tù đài đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy mẫu bản khai
Bước 2: Sau khi điền đầy đủ các thông tin vào mẫu bản khai và chuẩn bị các thủ tục theo thành phần hồ sơ; công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ
Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ ghi biên nhận và hẹn ngày trả kết quả
Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn chỉnh
Bước 3: Đến ngày trả kết quả theo biên nhận; công dân đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả
Bản khai cá nhân (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ; lý lịch Đảng viên; hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, lão thành cách mạng người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-084926-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách, Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28