Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-085621-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách, Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có công hoặc thân nhân nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ tiếp nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn chỉnh.
Bước 2: Người nộp hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả.Trường hợp không đủ điều kiện sẽ nhận văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền
Giấy đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng (tự khai)
Bản sao hộ khẩu nơi cư trú mới
Phiếu di chuyển của Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đi kèm theo toàn bộ hồ sơ (bản gốc) của người có công với cách mạng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Xác nhận thủ tục di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-085621-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách, Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
10