Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-085885-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách, Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Vợ hoặc chồng liệt sĩ gửi đơn xin hưởng trợ cấp nộp hồ sơ kèm các giấy tờ có liên quan tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu không đầy đủ sẽ được hướng dẫn hoàn chỉnh.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp với cơ quan, đoàn thể có liên quan tổ chức hội nghị tập thể để xem xét, xét duyệt chuyển hồ sơ về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện
Bước 3: Đến ngày hẹn, người dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả
Đơn xin hưởng trợ cấp của vợ hoặc chồng liệt sĩ (tự khai)
Ý kiến xác nhận của cha mẹ và con của liệt sĩ về việc chăm sóc cha mẹ khi còn sống hoặc nuôi con đến tuổi trưởng thành
Biên bản họp xét duyệt của Hội đồng cấp xã công nhận
Ý kiến xác nhận đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện - thị (nơi đối tượng cư trú)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Xác nhận giải quyết chế độ chính sách đối với người có công nuôi liệt sĩ, vợ liệt sĩ tái giá - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-085885-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách, Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
34