Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-086026-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách, Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng nhận nuôi trẻ em mồ côi/bị bỏ rơi làm đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn chỉnh.
Bước 2: Đến ngày hẹn trả kết quả; công dân đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện sẽ được trả lời bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền
Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi (theo mẫu)
Trường hợp trẻ từ 09 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của trẻ
Bản sao giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch của trẻ
Sơ yếu lý lịch của chủ hộ gia đình nhận nuôi trẻ có xác nhận của Ủy ban nhân dân Xã nơi cư trú
Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-086026-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách, Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
25