Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-088366-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) và được hướng dẫn để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn (đóng phí lệ phí nếu có)
Bước 3: Đến ngày ghi trong phiếu hẹn, đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xuất trình phiếu hẹn để nhận kết quả
Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp (02 bản) (theo mẫu)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Văn bản ủy quyền (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-088366-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20