Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-088379-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu, hoàn chỉnh hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã. Nếu hồ sơ hoàn chỉnh thì được ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả, nếu không hợp lệ thì được hướng dẫn thực hiện lại
Bước 2: Đến ngày hẹn, đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã nhận thông báo thuế và đến nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước (nếu có thông báo thuế)
Bước 3: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, nộp lại biên lai và nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (có công chứng, chứng thực) hoặc quyết định kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan thi hành án
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Văn bản về kết quả đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính (Đối với hộ gia đình, cá nhân) + Đối với các phường: 15.000/lần. + Đối với khu vực khác: 7.500/lần.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên đấu giá quyền sử dụng đất - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-088379-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22