Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-088400-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Chi cục Thuế huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu, hoàn chỉnh hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã. Nếu hồ sơ hợp lệ thì được ghi phiếu hẹn, nếu không hợp lệ thì được hướng dẫn thực hiện lại
Bước 2: Đến ngày hẹn, mang biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã nhận thông báo thuế và nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước (nếu có thông báo thuế)
Bước 3: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế nộp lại biên lai thuế và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất
Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính
Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
31