Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-089088-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, trong trường hợp cần xác minh thì không quá 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Bản chính giấy khai sinh đã ghi phần giới tính được xác định lại và Quyết định xác định lại giới tính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã (nhận Tờ khai đăng ký việc thay đổi,cải chính bổ sung hộ tịch,xác định lại dân tộc, xác định lại giới Tính được hướng dẫn điền thông tin và chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người có yêu cầu bổ sung đầy đủ.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả (Biên nhận hồ sơ).
Bước 3: Đến ngày ghi trong phiếu hẹn người yêu cầu đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã xuất trình phiếu hẹn, đóng lệ phí và nhận lại bản chính giấy khai sinh đã được xác định lại giới tính và quyết định cho xác định lại giới Tính
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Bản chính Giấy khai sinh
Văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính
Giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc xác định lại giới tính Chứng minh nhân dân hộ khẩu; …)
Nếu người yêu cầu là người được ủy quyền thì phải nộp Giấy ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực hợp lệ ( trừ trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Mẫu STP/HT-2006-TĐCC)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính Mức phí 25.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác định lại giới tính - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-089088-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
30