Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-089185-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Một ngày làm việc, sáng hoặc chiều. Trong trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Các giấy tờ, văn bản được chứng thực chữ ký.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chứng thực chữ ký đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã nộp hồ sơ theo quy định
+ Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ tiếp nhận và hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn chỉnh.
Bước 2: Người yêu cầu đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã xuất trình phiếu hẹn và đóng lệ phí để nhận lại các giấy tờ, văn bản đã chứng thực chữ ký
Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác
Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (kèm theo bản chính để đối chiếu)
Số bộ hồ sơ: Theo yêu cầu của người chứng thực, tối thiểu 02 bản (lưu 01 bản)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực chữ ký Mức phí 10.000 đồng/1 trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-089185-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19