Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-089806-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sau khi có chủ trương cho thanh lý tài sản hoặc quyết định tịch thu tài sản sung công qũy nhà nước, Phòng Tài chính-Kế hoạch tiếp nhận tài sản, thành lập hội đồng, định giá tài sản, họp hội đồng thông qua giá khởi điểm và thể lệ bán đấu giá, thông báo trên (trên báo, Đài truyền hình về việcbán đấu giá tài sản
Bước 2: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị đấu giá tài sản tại Phòng Tài chính-Kế hoạch. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cán bộ tiếp nhận và ghi phiếu hẹn
Bước 3: Đến ngày trong phiếu hẹn, người có nhu cầu đến Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện để thỏa thuận thống nhất các nội dung về quyền và nghĩa vụ của các bên và thực hiện ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản
Đơn đăng ký mua tài sản bán đấu giá
Bản sao có chứng thực giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu của người đăng ký tham gia đấu giá
Giấy phép kinh doanh, Chứng minh nhân dân (đối với tổ chức)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí đăng ký tham gia đấu giá của tài sản bán đấu giá có giá khởi điểm -Từ 20.000.000 đồng trở xuống mức thu là 20.000 đồng/hồ sơ. -Từ trên 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng mức thu là 50.000 đống/hồ sơ. -Từ trên 50.000.000 đến 100.000.000 đồng mức thu là 100.000 đồng /hồ sơ. -Từ trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng mức thu là 200.000 đồng/hồ sơ. -Từ trên 500.000.000 đồng mức thu là 500.000 đồng/hồ sơ.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quy trình bán đấu giá tài sản thanh lý sung công qũy nhà nước - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-089806-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29