Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-089875-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu chuyển trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phụ huynh học sinh có nhu cầu chuyển trường cho học sinh liên hệ với trường dự kiến chuyển đến để xác định tên trường và bổ sung vào đơn xin chuyển trường
Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã
+ Nếu đầy đủ hồ sơ thì cấp Giấy giới thiệu chuyển trường ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ cho phụ huynh học sinh.
+ Nếu chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn cho phụ huynh học sinh lập lại hoặc bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.
Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký
Học bạ (bản chính)
Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản sao có chứng thực)
Giấy trúng tuyển vào lớp 6 hệ công lập
Bản sao giấy khai sinh: Bản sao từ sổ gốc
Giấy giới thiệu chuyển trường do trường nơi đi cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đi đối với học sinh trong huyện - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-089875-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27