Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-090255-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Lao động – Thương binh Xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện, thi xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng làm bản khai theo mẫu qui định (nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ). Hoàn tất hồ sơ nộp lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
+ Nếu hồ sơ chưa đúng hoặc chưa đầy đủ theo quy định sẽ hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.
+ Nếu hồ sơ đúng theo quy định thì tiếp nhận và ghi biên nhận.
Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổng hợp hồ sơ và gửi lên Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, thị xã. Sau đó Phòng Lao động Thương binh Xã hội kiểm tra lập danh sách kèm các giấy tờ về Sở Lao động Thương binh Xã hội
Bước 3: Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn. Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi nộp hồ sơ nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Dân quân tập trung ở miền Bắc từ ngày 27/01/1973 trở về trước, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật) từ ngày 30/4/1975 trở về trước do cấp có thẩm quyền quản lý đã về gia đình
Hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an tham gia chiến đấu ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương, thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cán bộ dân chính Đảng hoạt động cách mạng ở các chiến trường B, C, K từ ngày 30/4/1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc để nhận trợ cấp B, C, K
Một trong các điều kiện sau
Quân nhân, công an nhân dân, công nhân, viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở các chiến trường B, C, K về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước nhưng chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ (bao gồm cả trợ cấp xuất ngũ theo qui định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ), chế độ thôi việc, chế độ bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng.
Bản khai cá nhân hoặc của thân nhân (theo mẫu)
Giấy ủy quyền (nếu có uỷ quyền)
Bản sao có chứng thực các giấy tờ có liên quan
Bản trích sao quá trình công tác và bản sao quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận
Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố, ấp
Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trấn
Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Công văn đề nghị kèm danh sách đối tượng được hưởng chế độ một lần
+ Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách.
+ Đối tượng B, C, K.
+ Đối tượng dân quân, du kích tập trung.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân (Mẫu 1A,)
Tải về
Bản khai cá nhân (Mẫu 2A)
Tải về
Bản khai cá nhân (Mẫu 3A)
Tải về
Bản khai của thân nhân (Mẫu 1B)
Tải về
Bản khai của thân nhân (Mẫu 2B)
Tải về
Bản khai của thân nhân (Mẫu 3B)
Tải về
Giấy ủy quyền (Mẫu 04)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-090255-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35