Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-091247-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Quản lý đô thị và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (địa điểm đầu tư)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có yêu cầu làm đơn và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn sửa đổi, bổ sung; nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và ghi biên nhận có ghi ngày trả kết quả
Bước 2: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã theo giấy hẹn
Đơn xin tự viết hoặc đánh máy
Giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu (photo)
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị chấp thuận địa điểm đầu tư dự án công nghiệp - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-091247-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26