Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-115232-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ văn bản này tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương (26 Huỳnh Văn Nghệ thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
- Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 2: Đến ngày hẹn ghi trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ để đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền
Đơn đăng ký chi nhánh hoặc văn phòng đại diện hoạt động cuả tổ chức khoa học công nghệ
Quyết định thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện
Hồ sơ về trưởng chi nhánh văn phòng đại diện
Văn bản về trụ sở chi nhánh văn phòng đại diện
Bản sao (có chứng thực cuả cơ quan nhà nước có thẩn quyền) chứng nhận đăng ký hoạt động cuả tổ chức khoa học công nghệ
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký chi nhánh hoặc văn phòng đại diện hoạt động cuả tổ chức khoa học công nghệ
Tải về
Hồ sơ về trưởng chi nhánh văn phòng đại diện
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp giấy chứng nhận chi nhánh hoặc văn phòng đại diện cuả tổ chức Khoa học Công nghệ 200.000 đ/ lần
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận chi nhánh hoặc văn phòng đại diện cuả tổ chức Khoa học Công nghệ 500.000 đ/ lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
17