Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-115243-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Cục Thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 40 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không tính các ngày nghỉ theo chế độ qui định)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 186, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để được hướng dẫn, lấy mẫu đơn và các loại tờ khai
Bước 2: Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện và đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ viết biên nhận hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ để tiếp nhận hồ sơ.
Bước 3: Đến ngày hẹn trong Biên nhận hồ sơ, Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp
Ghi chú: - Trong quá trình thẩm tra hồ sơ địa chính, xác minh thực địa nếu hồ sơ không hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả sẽ thông báo cho đơn vị để bổ sung hồ sơ.
- Trong quá trình chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính, khi có thông báo thuế của cơ quan thuế thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ thông báo người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Các tờ khai thuế (theo mẫu)
Ghi chú: Đối với cơ sở tôn giáo không phải khai các loại tờ khai thuế
Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng (theo mẫu)
Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 và hợp đồng thuê đất (nếu có) (bản chính)
Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có) (bản chính)
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc xử lý đất của Tổ chức (nếu có) (bản chính)
Bản đồ địa chính (kèm theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất) (bản chính)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đầu tư. (chứng thực sao y)
Chứng thư thẩm định giá (đối với trường hợp khu đất có nguồn gốc đất công); không bao gồm cơ sở tôn giáo (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 04 bộ (01 bộ gốc và 03 bộ chứng thực sao y) Ghi chú: Đối với cơ sở tôn giáo: nộp 02 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng
Tải về
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (đối với trường hợp giao đất)
Tải về
Tờ khai tiền sử dụng đất (đối với trường hợp giao đất)
Tải về
Tờ khai tiền thuê đất (đối với trường hợp thuê đất)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/1 giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
23