Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-115339-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): các thành viên trong Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 26 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian chỉnh sửa báo cáo của chủ đầu tư
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 186, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để được hướng dẫn
Bước 2: Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện và đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ viết biên nhận hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ để tiếp nhận hồ sơ.
Bước 3: Đến ngày hẹn trong Biên nhận hồ sơ, Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, nhận Quyết định và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt
Ghi chú: - Trong quá trình kiểm tra tổng hợp nếu nội dung chất lượng báo cáo không đạt yêu cầu thì sẽ có văn bản trả hồ sơ yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung.
- Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày họp hội đồng thẩm định sẽ có văn bản thông báo cho chủ dự án về kết quả đánh giá của hội đồng thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Trong quá trình hoàn thiện báo cáo theo các ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung của biên bản họp Hội đồng thẩm định nếu chưa đạt yêu cầu thì sẽ có văn bản trả hồ sơ cho chủ dự án chỉnh sửa lại.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hồ sơ nộp sau khi báo cáo ĐTM được chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng thẩm định
- Văn bản của chủ dự án giải trình việc thực hiện chỉnh sửa, bổ sung các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo ý kiến của Hội đồng thẩm định (01 bản).
- 04 (bốn) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến hội đồng thẩm định và được chủ dự án ký vào góc trái phía dưới của từng trang.
- 01 (một) bản báo cáo được ghi trên đĩa CD.
01 (một) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu)
07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bằng tiếng Việt (theo mẫu)
01 (một) báo cáo đầu tư hoặc bản báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu cấu trúc yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tải về
Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung 4.000.000 đồng/báo cáo
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-115339-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
37