Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-115489-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng, Trang thiết bị y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương (26 Huỳnh Văn Nghệ, P.Phú Lợi, TX.Thủ Dầu Một, Bình Dương) để được hướng dẫn, lấy mẫu đơn và hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng quản lý công nghệ và An tòan bức xạ hạt nhân - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương
- Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ nhận hồ sơ và viết biên nhận,
- Nếu hồ sơ không đầy đủ sẽ trả lại và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân.
Bước 3: Đến ngày hẹn ghi trong biên nhận tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở phải tiến hành gia hạn trước 60 ngày giấy phép hết hạn. Nếu sau thời gian quy định này, cơ sở không tiến hành làm thủ tục xin gia hạn, thì cơ sở phải làm thủ tục xin cấp giấy phép mới
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép
Phiếu khai báo về các thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép trước
Bản báo cáo tình hình an toàn bức xạ trong thời hạn của giấy phép trước
Bản sao có chứng thực giấy phép sắp hết hạn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ 100.000 đ/cơ sở
Phí thẩm định để gia hạn giấy phép Thu bằng 25% mức thu phí thẩm định an toàn bức xạ cấp giấy phép mới quy định tại Biểu mức thu

0
20