Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-115535-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng, Trang thiết bị y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức sau khi hoàn thành việc nâng cấp mở rộng, đơn vị phải thực hiện đánh giá an toàn bức xạ và đến Sở Khoa học và Công nghệ (26 Hùynh Văn Nghệ, P.Phú Lợi, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng quản lý công nghệ và An tòan bức xạ hạt nhân - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ nhận hồ sơ và viết biên nhận.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ sẽ trả lại và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân.
Bước 3: Đến ngày hẹn ghi trong biên nhân tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ
Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép
Bản sao (có chứng thực) giấy phép cần sửa đổi
Bản đánh giá an toàn bức xạ sau khi hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng 100.000 đ/cơ sở
Phí thẩm định để cấp giấy phép sửa đổi Thu bằng 25% mức thu phí thẩm định an toàn bức xạ cấp giấy phép mới quy định tại Biểu mức thu

0
24