Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-115992-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng tư vấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức lấy mẫu đơn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (Số 28 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hoặc trên mạng Internet www.binhduong.gov.vn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng
Cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ viết biên nhận hồ sơ (ghi rõ ngày đến nhận kết quả).
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cá nhân, tổ chức làm lại hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề họp xét duyệt
Bước 3: Đến ngày hẹn cá nhân, tổ chức đem biên nhận hồ sơ đến nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (trường hợp hồ sơ xét duyệt không đạt cá nhân, tổ chức được nhận Thông báo bằng văn bản để chỉnh sửa theo yêu cầu), nộp lệ phí theo quy định và ký tên vào sổ giao nhận hồ sơ
Ghi chú: Nếu cá nhân không trực tiếp đi nhận chứng chỉ, thì phải có giấy ủy quyền về việc nhận thay chứng chỉ có xác nhận của địa phương.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng;
- Chứng chỉ cũ bị rách, nát;
- Chứng chỉ bị mất;
- Chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết thời hạn thu hồi.
Cá nhân là công chức đang làm việc quản lý hành chính nhà nước không được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề… (theo mẫu): bản chính
02 ảnh màu 3x4 cm chụp trong năm xin đăng ký
Chứng chỉ hành nghề cũ: bản chính
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng 200.000 đồng/chứng chỉ (Hai trăm ngàn đồng)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-115992-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22