Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-116262-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án nhà ở thương mại có vốn đầu tư dưới 30 tỷ đồng)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép Quyết định phê duyệt dự án
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức tự soạn mẫu đơn và tải thành phần hồ sơ trên mạng Internet www.binhduong.gov.vn về chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng
Cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ viết biên nhận hồ sơ (ghi rõ ngày đến nhận kết quả).
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cá nhân làm lại hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu.
Bước 3: Đến ngày hẹn cá nhân, tổ chức đem biên nhận hồ sơ đến nhận Quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng và ký tên vào sổ giao nhận hồ sơ
Tờ trình phê duyệt dự án: bản chính
Ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng về thiết kế cơ sở: bản sao công chứng
Dự án đầu tư xây dựng công trình gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở: bản chính
Văn bản cho phép đầu tư đối với dự án quan trọng quốc gia: văn bản chấp thuận về quy hoạch xây dựng đối với dự án không có trong quy hoạch xây dựng: bản sao công chứng
Giấy phép hành nghề, giấy phép kinh doanh của tổ chức tư vấn: bản sao công chứng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt dự án phát triển nhà ở thương mại - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-116262-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20