Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-116660-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cậu nộp đầy đủ hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: đường Huỳnh Văn Nghệ - Khu phố 4 - Phường Phú Lợi - Thị xã Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương)
Bước 2:: Đến ngày hẹn đến phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo để nhận kết quả
Tờ trình xin thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đặt trung tâm)
Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau
- Mục đích yêu cầu thành lập trung tâm.
- Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, E.mail, Fax.
- Dự kiến các chương trình giảng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và những năm tiếp theo.
- Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu(hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu tại Điều 8 của Quy chế này.
- Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác);
- Bảng thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu.
- Bảng kê chiết tính mức học phí.
Sơ yếu lý lịch của đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm (cơ sở) dự kiến bố trí vào các chức vụ, nhiệm vụ: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán, thủ quỷ
Bản sao văn bằng, chứng chỉ (có công chứng ) của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên
Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề dạy ngoại ngữ, tin học do cơ quan chức năng cấp
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng thống kê về cơ sở vật chất Mẫu
Tải về
Danh sách đội ngũ Cán bộ quản lývà nhân viên Mẫu
Tải về
Danh sách đội ngũ giáo viên giảng dạy Mẫu
Tải về
Kế hoạch thu, chi học phí Mẫu
Tải về
Kế hoạch và chương trình giảng dạy Mẫu
Tải về
Sơ yếu lý lịch của đội ngũ Cán bộ quản lý dự kiến Mẫu
Tải về
Tờ trình xin thành lập trung tâm: Mẫu
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học ngoài công lập - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-116660-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21