Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-117131-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore địa chỉ lầu 1 tòa nhà VSIP, số 8 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Thuận An, Bình Dương
(Bên thuê và Bên cho thuê ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trực tiếp tại Ban quản lý hoặc nếu ký trước thì phải có giấy giới thiệu chữ ký của hai bên).
- Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Nếu hồ sơ không đầy đủ, cán bộ hướng dẫn trực tiếp.
Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để nhận Giấy xác nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. Trường hợp không đủ điều kiện để xác nhận, sẽ nhận văn bản trả lời của Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
Khi nhận kết quả Doanh nghiệp phải đem theo biên nhận hoặc giấy giới thiệu ( đối với trường hợp mất biên nhận).
Phiếu yêu cầu (1 bản chính)
Chứng minh thẩm quyền của người đại diện ký kết hợp đồng (1 bản) gồm:
+ Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh (1 bản sao y của doanh nghiệp).
+ Biên bản họp hội đồng thành viên, cổ đông, hội đồng quản trị (1 bản chính).
+ Chứng minh nhân dân hoặc passport (1 bản sao y của doanh nghiệp).
Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng:
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( 1 bản chính để đối chiếu và 1 bản sao y của doanh nghiệp để lưu).
Giấy tờ chứng minh nghĩa vụ tài chính:
+ Hóa đơn tài chính (1 bản chính để đối chiếu và 1 bản sao y của doanh nghiệp để lưu).
+ Hợp đồng thuê đất (bản sao y của doanh nghiệp).
Hợp đồng thế chấp(tối thiểu 4 bản chính)
Biên bản định giá(1 bản chính)
Hợp đồng tín dụng (1 bản chính)
Thông báo giải chấp (nếu có) (1 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng thế chấp (Mẫu 19/HĐTC)
Phiếu yêu cầu (Mẫu 02/PYC)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-117131-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25