Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-117200-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (đối với trường hợp không họp hội đồng thẩm định) và 27 ngày làm việc (đối với trường hợp có họp hội đồng thẩm định) kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ hợp lệ (Bao gồm 05 ngày trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 186, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để được hướng dẫn, lấy mẫu đơn
Bước 2: Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện và đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ viết biên nhận hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ để tiếp nhận hồ sơ.
Bước 3: Đến ngày hẹn trong Biên nhận hồ sơ, Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, nhận giấy phép thăm dò nước dưới đất
Ghi chú: - Trong quá trình thẩm định sơ bộ hồ sơ nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì sẽ có ý kiến xử lý.
- Trường hợp thành lập Hội đồng thẩm định (theo Chỉ thị số 54/2005/CT.UBND ngày 21/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức triển khai quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương). Khi quy mô khai thác nước dưới đất từ 1000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm. Trong quá trình thực hiện khảo sát địa điểm, tổng hợp ý kiến và họp Hội đồng thẩm định nếu hồ sơ cần phải chỉnh sửa, bổ sung thì sẽ có biên bản yêu cầu.
Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (theo mẫu)
Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên đến dưới 3.000m3/ngày đêm (theo mẫu)
Thiết kế giếng thăm dò - khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi thăm dò, hoặc văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm dò
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hay Bản cam kết bảo bệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt
Các phụ lục kèm theo Đề án thăm dò nước dưới đất:
- Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án khả thi (đối với các dự án đầu tư); văn bản của cơ quan có thẩm quyền có liên quan tới việc thăm dò, khai thác nước dưới đất (đối với trường hợp không thuộc dự án đầu tư).
- Cột địa tầng các lỗ khoan thăm dò, giếng khai thác, biểu phân tích chất lượng nước đã có trong khu vực.
- Sơ đồ vị trí công trình thăm dò tỷ lệ 1:25.000 – 1:10.000 hoặc lớn hơn.
- Sơ đồ cột địa tầng và dự kiến kết cấu lỗ khoan thăm dò (hoặc lỗ khoan thăm dò kết hợp lắp đặt giếng khai thác).
Các phụ lục kèm theo Thiết kế thăm dò – khai thác nước dưới đất:
- Sơ đồ vị trí giếng thăm dò – khai thác tỷ lệ 1:5.000 – 1:10.000.
- Hình vẽ cột địa tầng dò và thiết kế giếng thăm dò – khai thác nước dưới đất.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên đến dưới 3.000m3/ngày đêm
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất
Tải về
Thiết kế giếng thăm dò – khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm 200.000 đồng
Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến <3.000 m3/ngày đêm 2.500.000 đồng
Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3 đến <500 m3/ngày đêm 550.000 đồng
Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến <1.000 m3/ngày đêm 1.300.000 đồng
Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò nước dưới đất
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-117200-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34