Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-117250-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 17 ngày kể từ ngày làm việc nhận hồ sơ hợp lệ (không tính các ngày nghỉ theo chế độ qui định)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức (cá nhân) chuẩn bị hồ sơ đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên
Bước 2: Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 186, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để được hướng dẫn
Bước 3: Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện và đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ viết biên nhận hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ để tiếp nhận hồ sơ.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong Biên nhận hồ sơ, Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (theo mẫu)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng (bản chính)
Hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất ngoài khu công nghiệp) hoặc Hợp đồng thuê lại và Phụ lục Hợp đồng thuê lại có xác nhận của Ban Quản lý (01 bản chính) (đối với trường hợp thuê lại đất trong Khu công nghiệp)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập (Các lần thay đổi) (chứng thực sao y)
Phương án cổ phần hóa (đối với trường hợp chuyển từ Công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần)
Ghi chú
- Đối với trường hợp đổi tên có chuyển nhượng vốn, cần cung cấp thêm.
+ Hợp đồng chuyển nhượng vốn.
+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu).
+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu) hoặc tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn (theo mẫu).
- Trong quá trình chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính, khi có thông báo thuế của cơ quan thuế thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ thông báo người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Số bộ hồ sơ: Đổi tên không có chuyển nhượng vốn: 01 bộ; Đổi tên có chuyển nhượng vốn: 02 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
Tải về
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Tải về
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 20.000 đồng/1 lần
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-117250-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23