Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-117265-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (321 đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ
Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Doanh nghiệp thể thao
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu)
Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh theo quy định (như cán bộ nhân viên, cơ sở vật chất, nguồn tài chính…)
Văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của huấn luyện viên, hướng dẫn viên phù hợp với nội dung đăng ký hoạt động. Đối với bác sĩ nhân viên y tế phải có chứng chỉ về y học thể thao do Viện khoa học thể thao hoặc cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y học thể thao cấp (sao có công chứng)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản khác tương đương (sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-117265-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Thể thao
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25