Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-117277-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, tổ chức có nhu cầu đặt văn phòng đại diện hoặc cử phóng viên thường trú tại địa phương phải làm đơn nêu rõ mục đích, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, trụ sở, tên người đứng đầu văn phòng đại diện hoặc tên phóng viên thường trú tại địa phương
Bước 2: Đến Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông (Địa chỉ: 36 Trịnh Hoài Đức, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) nộp hồ sơ (theo mục 7). Nếu hồ sơ đầy đủ đúng yêu cầu, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn hoàn chỉnh
Bước 3: Đến giờ hẹn, đến Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông nhận văn bản chấp thuận của Sở Thông tin và Truyền thông. Trường hợp không đủ điều kiện sẽ được trả lời bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền
Đơn xin đặt văn phòng đại diện hoặc cử phóng viên thường trú tại địa phương, nêu rõ mục đích, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, trụ sở, tên người đứng đầu văn phòng đại diện hoặc tên phóng viên thường trú tại địa phương
Bản sao có chứng thực giấy phép thành lập cơ quan báo chí
Bản sao có chứng thực sao y thẻ nhà báo của người đứng đầu văn phòng đại diện hoặc tên phóng viên thường trú tại địa phương
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-117277-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Báo chí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25