Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-117294-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có nhu cầu đến Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông (Địa chỉ: 36 Trịnh Hoài Đức, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) lấy mẫu hồ sơ về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu
Bước 2: Đến Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông nộp đầy đủ hồ sơ (theo mục 7). Nếu hồ sơ đầy đủ đúng yêu cầu, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ
Bước 3: Đến ngày hẹn, đến Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông nhận văn bản đề nghị cấp Thẻ nhà báo của Sở Thông tin và Truyền thông chuyển Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp không đủ điều kiện sẽ được trả lời bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền
Bản khai đăng ký cấp Thẻ nhà báo (do người đề nghị cấp Thẻ nhà báo thực hiện việc kê khai), phải được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt, đóng dấu của cơ quan báo chí. (nếu người đề nghị cấp Thẻ lần đầu phải có bản sao quyết định biên chế hoặc hợp đồng dài hạn được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công chứng nhà nước xác nhận)
Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo của cơ quan báo chí có chữ ký, đóng dấu xác nhận của người đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện cơ quan chủ quản, đại diện cấp Hội nhà báo
Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông (trước kia là Bộ Văn hóa - Thông tin) cấp có xác nhận của công chứng nhà nước
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng khai đang ký cấp Thẻ nhà báo
Tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ và đề nghị Bộ cấp, đổi Thẻ nhà báo - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-117294-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Báo chí
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27