Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-117618-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài nộp hồ sơ tại bộ phận Hộ tịch - Sở Tư pháp (địa chỉ: 469 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
Bước 2: Nếu sơ đầy đủ và hợp lệ, cán bộ tiếp nhận và thực hiện ngay việc đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài. Người đăng ký khai tử sẽ nhận giấy chứng tử. Trong trường hợp từ chối, Sở Tư pháp có văn bản trả lời lý do từ chối
Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho giấy báo tử [văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc của cơ quan y tế cấp huyện trở lên (trường hợp có nghi vấn); biên bản xác nhận việc chết có ít nhất hai người biết sự việc đó (trường hợp chết trên phương tiện giao thông); văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng (trường hợp chết tại nhà ở nơi cư trú)
Xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú; thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (đối với người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-117618-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
22