Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-117677-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Số ngày giải quyết hồ sơ là 55 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì có thể dài hơn nhưng không quá 90 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ hợp lệ. Ghi chú: Thời gian trên không bao gồm thời gian lấy ý kiến các ban ngành và thời gian tổ chức, các nhân chỉnh sửa hồ sơ. Nếu thời gian chỉnh sửa, bổ sung của đầu tư quá 15 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản nhắc nhở và xếp hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 186, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để được hướng dẫn, lấy mẫu đơn
Bước 2: Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện và đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ viết biên nhận hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ để tiếp nhận hồ sơ.
Bước 3: Đến ngày hẹn trong Biên nhận hồ sơ, Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, nhận giấy phép khảo sát khoáng sản
Ghi chú: - Trong quá trình tiến hành khảo sát thực địa, lấy ý kiến các ban ngành nếu hồ sơ không đạt điều kiện để thẩm định thì sẽ có văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung.
- Trong quá trình tổng hợp ý kiến nhận xét và tổ chức họp Hội đồng thẩm định nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì sẽ có biên bản yêu cầu chỉnh sửa.
Đơn xin thăm dò (khảo sát) khoáng sản (theo mẫu)
Bản đồ khu vực thăm dò (khảo sát, khai thác) khoáng sản hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ không nhỏ hơn 1:10.000 (theo mẫu)
Đề án thăm dò (khảo sát) khoáng sản (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp mới giấy phép khảo sát khoáng sản 1.000.000 đồng/ 1 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khảo sát khoáng sản - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-117677-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17