Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-117779-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức (cá nhân) chuẩn bị hồ sơ đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ, bổ sung nội dung đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ
Bước 2: Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 186, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để được hướng dẫn
Bước 3: Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện và đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ viết biên nhận hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ để tiếp nhận hồ sơ.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong Biên nhận hồ sơ, Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nhận kết quả
Tổ chức trong nước đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có các giấy tờ sau:
- Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức kinh tế (chứng thực sao y);
- Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ (theo mẫu), hướng dẫn cụ thể:
a) Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật, nguời phụ trách kỹ thuật chính (có bằng cấp chứng thực sao y), cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong định mức kinh tế- kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký
b) Danh sách trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong định mức kinh tế- kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký
- Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (chứng thực sao y, nếu có).
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có đủ các giấy tờ sau:
- Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền (chứng thực sao y);
- Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ (theo mẫu), hướng dẫn cụ thể như điểm (a) và (b) nêu trên
- Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (chứng thực sao y, nếu có).
Cá nhân đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có đủ các giấy tờ sau:
- Bằng đại học hoặc cao đẳng hoặc bằng trung học chuyên ngành đo đạc bản đồ (chứng thực sao y);
- Danh sách trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong định mức kinh tế- kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ, bổ sung nội dung đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-117779-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30