Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-118642-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 36 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 186, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để được hướng dẫn, lấy mẫu
Bước 2: Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện và đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ viết biên nhận hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ để tiếp nhận hồ sơ.
Bước 3: Đến ngày hẹn trong Biên nhận hồ sơ, Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và nhận giấy phép khai thác khoáng sản
Ghi chú: Trong quá trình kiểm tra, tổng hợp và trình ký hồ sơ nếu hồ sơ không cấp giấy phép được thì sẽ có văn bản trả lời không giải quyết hồ sơ
Đơn xin khai thác khoáng sản (theo mẫu)
Bản đồ khu vực thăm dò (khảo sát, Khai thác) khoáng sản hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ không nhỏ hơn 1:10.000 (theo mẫu)
Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kèm theo Báo cáo kết quả thăm dò (Hồ sơ khai thác công suất <100.000m3/năm không cần hồ sơ thăm dò)
Dự án đầu tư (gồm Thuyết minh dự án và Thiết kế cơ sở) kèm theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư của đơn vị, văn bản chấp thuận thiết kế cơ sở của Sở Công thương (07 bộ)
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư của Ủy ban nhân dân Tỉnh
Bản sao có chứng thực giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc đăng ký kinh doanh
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo quyết định phê duyệt
Bản đồ địa chính khu vực xin thuê đất để khai thác khoáng sản
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đồ khu vực thăm dò (khảo sát, Khai thác) khoáng sản hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ không nhỏ hơn 1:10.000
Tải về
Đơn xin khai thác khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp mới giấy phép khai thác khoáng sản 4.000.000 đồng/1 giấy phép.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-118642-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21