Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-118676-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 36 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 186, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để được hướng dẫn, lấy mẫu
Bước 2: Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện và đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ viết biên nhận hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ để tiếp nhận hồ sơ.
Bước 3: Đến ngày hẹn trong Biên nhận hồ sơ, Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và nhận kết quả
Ghi chú: Trong quá trình tiến hành khảo sát thực tế nếu hồ sơ không giải quyết được thì sẽ có văn bản trả lời không giải quyết hồ sơ
Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực văn bản pháp lý chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế hợp pháp quyền chế biến
Bản sao có chứng thực giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản
Báo cáo hoạt động chế biến khoáng sản (theo mẫu); kể từ khi giấy phép có hiệu lực đến khi nhận thừa kế và kế hoạch tiếp tục hoạt động chế biến khoáng sản
Báo cáo các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ khác đã thực hiện
Đơn xin điều chỉnh chủ đầu tư trong quyết định thuê đất, quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện việc bảo vệ môi trường tính đến thời điểm thừa kế
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hoạt động chế biến khoáng sản
Tải về
Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí tiếp tục quyền chế biến: (lệ phí tính bằng 50% mức lệ phí cấp giấy phép chế biến: 2.000.000 đồng/1 giấy phép)giấy phép chế biến: 2.000.000 đồng/1 giấy phép) 1.000.000 đồng/1 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-118676-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32