Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-120531-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức lập thủ tục xin được đánh giá, chỉ định là Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp- phát triển nông thôn, địa chỉ: 60 đường Lê Thị Trung- P. Phú Lợi- Thị xã Thủ Dầu Một để được hướng dẫn điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu
Bước 2: Tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận Sở Nông nghiệp- phát triển nông thôn. Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu chưa đầy đủ được hướng dẫn bổ sung
Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, Tổ chức đến nơi nộp hồ sơ nhận Quyết định được đánh giá, chỉ định là Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp chứng chỉ công nhận sẽ nhận văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền
Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAHP (theo mẫu)
Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện
Mẫu giấy chứng nhận VietGAHP
Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký 2 năm gần nhất (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAHP
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký để được đánh giá, chỉ định là Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong (đăng ký họat động từ 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương) - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-120531-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26