Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-121428-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng ủy quyền Bản đấu giá tài sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán đấu giá tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của mình nộp hồ sơ đề nghị ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Địa chỉ: 469 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú cường, Thị xã Thủ Dầu Một) để thực hiện việc bán đấu giá tài. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cán bộ tiếp nhận và ghi phiếu hẹn
Bước 2: Đến ngày trong phiếu hẹn, người có yêu cầu đến Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản để thỏa thuận thống nhất các nội dung về quyền và nghĩa vụ của các bên và thực hiện ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản
Văn bản đề nghị ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản
Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản đề nghị bán đấu giá là quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất; đối với những tài sản không đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì phải cung cấp các giấy tờ chứng minh về nguồn gốc hợp pháp của tài sản
Biên bản xác định giá khởi điểm của tài sản đưa ra bán đấu giá
Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực) của người đề nghị ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá (đối với cá nhân) hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chi phí đấu giá: chỉ thu trong trường hợp không bán được tài sản thì người có tài sản bán đấu giá phải thanh toán cho Trung tâm chi phí đăng báo căn cứ theo hóa đơn do cơ quan Báo xuất cho Trung tâm và chi phí in ấn, niêm yết thông báo là 500.000 đồng
Phí đấu giá: chỉ thu trong trường hợp bán đấu giá thành tính trên giá trị tài sản bán được thì mức thu là -Từ 1.000.000 đồng trở xuống mức thu là 50.000 đồng. -Từ trên 1.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng mức thu là 5% giá trị tài sản bán được. -Từ trên 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng mức thu là 5.000.000 đồng + 1,5% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 100.000.000 đồng. -Trên 1.000.000.000 đồng mức thu là 18.500.000 đồng + 0,2% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 1.000.000.000 đồng.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-121428-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
34